มือใหม่หัดเล่นหุ้น

                  เล่นหุ้น  เป็นสิ่งที่อยากจะเล่นแต่ก็มีความกล้าๆกลัวๆกันอยู่สำหรับหลายๆคน ไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนต้องเปิดบัญชีอย่างไรใช้เงินแค่ไหนแล้วซื้อ-ขายทำอย่างไร เราได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานสำหรับมือใหม่ที่อยากเล่นหุ้นมาให้ดูกัน

หุ้น คืออะไร

    หุ้น Stock ก็คือตราสารทุนที่บริษัทออกและเสนอขายให้คนทั่วไป เพื่อระดมทุนนำเงินที่ได้ไปลงทุนในกิจการของบริษัทนั้น เมื่อเราลงทุนไปในหุ้นของบริษัทใด เราจะมีฐานะเป็น เจ้าของกิจการ ของบริษัทนั้น ถ้าบริษัทดำเนินไปได้ดี เราก็จะได้กำไร แต่ถ้าบริษัทมีปัญหา เราก็ประสบปัญหาขาดทุนได้ นี่ก็คือความเสี่ยงที่ได้จากการลงทุนในหุ้น ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ แต่ก็เป็นทางเลือกที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเช่นกัน

ขั้นตอนการเล่นหุ้น

เปิดบัญชีหุ้น

ขั้นแรกต้องเปิดบัญชีหุ้นเสียก่อน โดยยื่นเอกสารสมัครได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ หรือที่นักลงทุนเรียกว่าโบรกเกอร์ ซึ่งมีอยู่หลายบริษัทให้เลือก

แต่ถ้าใครมีบัญชีเงินเดือนอยู่ธนาคารไหน สามารถเข้าไปสมัครที่ธนาคารสาขาได้เลย แล้วธนาคารจะส่งเรื่องต่อไปยังบริษัทหลักทรัพย์ของตนเองอีก   นอกจากนี้ บางธนาคารยังสามารถสมัครทางออนไลน์ได้เลย แค่กรอกข้อมูลและส่งเอกสารผ่านทางออนไลน์ก็สามารถเปิดบัญชีได้ โดยไม่ต้องไปสมัครถึงธนาคาร ก็สามารถเปิดบัญชีผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยโดยไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครทั่วๆ ไปก็คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาใบแจ้งรายการบัญชีผ่านธนาคาร หรือสำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

เลือกให้ดีจะเปิดบัญชีแบบไหน

ในการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นนั้น เราต้องเลือกด้วยว่าจะเปิดบัญชีแบบบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝาก หรือบัญชีเงินกู้ยืม ซึ่งแต่ละบัญชีแตกต่างกันตามนี้

มือใหม่ควรเปิดบัญชีแบบ บัญชีเงินฝากมากที่สุด เพราะเราจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีก่อน จึงจะซื้อหุ้นได้ในวงเงินที่เรากำหนดไว้เอง วิธีนี้จะช่วยให้เราไม่ซื้อหุ้นเกินวงเงิของตัวเอง ส่วนบัญชีเงินกู้ยืมนั้นไม่แนะนำ เพราะมือใหม่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในตลาดหุ้น เสี่ยงต่อการเป็นหนี้สูงมาก

ศึกษาโปรแกรม Streaming Pro สำหรับเล่นหุ้น

เมื่อเปิดบัญชีแล้วจะได้เลขที่บัญชี และรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าไปในหน้าเว็บของโบรกเกอร์ เมื่อเข้าไปแล้วเราจะรู้จักกับโปรแกรมที่ชื่อว่า Streaming Pro ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้เราใช้ส่งคำสั่งซื้อขายเรียลไทม์ สามารถใช้เองได้ไม่ยากเลย

ทำความเข้าใจคำศัพท์สำคัญในโปรแกรม Streaming Pro

ในโปรแกรมจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่หลายตัว แต่ศัพท์สำคัญที่เราจำเป็นต้องรู้ มาดูกัน Market จะเป็นส่วนแสดงข้อมูลภาพรวมของตลาดแบบเรียลไทม์  Portfolio ส่วนแสดงพอร์ตการลงทุนของเรา ว่าได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร Account Noคือ หมายเลขบัญชีของเรา Credit Line คือ วงเงินอนุมัติจากทางบริษัท เราจะสามารถซื้อหุ้นได้ไม่เกินมูลค่า Credit ที่ปรากฏ

Cash เป็นมูลค่าเงินสดที่อยู่ในบัญชีของเรา ซึ่งมูลค่านี้จะไม่อัพเดทแบบเรียลไทม์ เพราะกระบวนการชำระราคาในการซื้อ-ขายหุ้นจะใช้เวลา 2 วันหลังการซื้อ-ขาย ดังนั้น หากซื้อหุ้นวันนี้ 20,000 บาท มูลค่า Cash จะยังไม่ปรับลดลงทันที แต่จะลดลงในวันที่ 2 หลังวันทำการ

ทั้งนี้ หากต้องการถอนเงินจากบัญชีหุ้น โดยโอนกลับเข้าบัญชีเงินเดือน ต้องรอให้ช่อง Cash อัพเดทเท่ากับ Line Available เสียก่อน จึงจะทำการถอนตามจำนวนที่ขายหุ้นออกไปได้ และเพื่อความสะดวกในช่วงเริ่มต้น แนะนำให้ใช้ บลจ.ธนาคารเดียวกับบัญชีเงินเดือนของคุณ จะสามารถระบุให้โอนเข้าบัญชีออนไลน์ได้ทันที

นี่ก็เป็นเพียงบางส่วนในการเล่นหุ้นเบื้องต้น อย่างไรก็ตามแต่การลงทุนมีความเสี่ยงอย่างไรก็ตามควรศึกษาก่อนลงทุนให้ดีก่อนตัดสินใจ

ความรู้ทั่วไป