ทำความรู้จัก โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

ทำความรู้จัก โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุสำหรับ โรคนิ้วในกระเพาะปัสสาวะ โดยหากเป็นแล้วก็สร้างความลำบากและทำให้เป็นอันตรายได้อย่างมากต่อการใช้ชีวิต ดังนั้นบทความนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับโรคชนิดนี้มาให้ทุกคนได้ทำการศึกษากกัน

โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ คืออะไร

สำหรับโรคนี้ ตัวการหลักของการเกิดโรค ก็คือ นิ่ว ที่มีลักษณะเป็นก้อนแข็งคล้ายกับก้อนกรวด ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนหรือตกผลึกของหินปูนหรือเกลือแร่ภายในร่างกายซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด เช่น แคลเซียม ออกซาเลต , แคลเซียม ฟอสเฟต , กรดยูริค และซีสเตอีน ซึ่งนิ่วนั้นเกิดขึ้นจากที่อวัยวะใดก็จะมีชื่อเรียกตามอวัยวะนั้น เช่น นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในต่อมน้ำลาย และนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งจะประกอบไปด้วยนิ่วในไต นิ่วในท่อไต นิ่วในท่อปัสสาวะ และนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น

โดยมักจะเป็นโรคที่พบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เนื่องจากระบบทางเดินปัสสาวะของผู้ชายนั้นมีขนาดที่ยาวและคดเคี้ยวกว่าในผู้หญิง ตะกอนนิ่วจึงมีโอกาสตกค้างได้มากกว่าเช่นกัน

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ 2 แบบ ก็คือ

 1. นิ่วจากไตหรือท่อไตที่หลุดลงมาและสะสมเพิ่มขนาดในกระเพาะปัสสาวะ
 2. นิ่วที่เกิดในกระเพาะปัสสาวะซึ่งเกิดขึ้นเอง และเกิดจากการขับถ่ายปัสสาวะออกมาไม่หมด

อาการของนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ คือ

 • การปัสสาวะที่ผิดปกติคล้ายกับอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เช่น ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะแสบ ปัสสาวะมีเลือดปน
 • ปัสสาวะไม่ออกหรือออกมาแบบกะปริดกะปรอย คือการที่ปัสสาวะไหล ๆ หยุด ๆ
 • มีเม็ดนิ่วที่มีลักษณะคล้ายับก้อนกรวดทรายปนออกมากับปัสสาวะ
 • หากว่าก้อนนิ่วไปครูดหรือเสียดสีกับผนังกระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะจนเกิดแผล อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งผู้ป่วยอาจจะมีไข้ร่วมอยู่ด้วย
 • ปวดบริเวณบั้นเอวหรือท้อง

การรักษา โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

 • การรับประทานยาที่สามารถสลายนิ่วได้
 • การส่องกล้องเพื่อที่จะกรอนิ่วในไต
 • การสลายนิ่วโดยที่จะใช้คลื่นกระแทก
 • การผ่าตัดเพื่อรักษาอาการนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

การดูแลตนเองในผู้ที่เป็นโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

 • ดื่มน้ำให้มาก ๆ และดื่มน้ำให้ได้ตามปริมาณที่แพทย์ได้แนะนำ
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีสารประกอบของนิ่วในกระเพาะปัสสาวะสูง
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมแพทย์และพยาบาลอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ต้องสวนปัสสาวะออกมาด้วยตนเอง
 • เข้ารับการตรวจและติดตามโรคตามที่แพทย์กำหนดไว้ทุกครั้ง โดยแพทย์อาจจะนัดติดตามผลการรักษาทุก ๆ 3 – 6 เดือน

สิ่งที่ทำให้เกิดโรคนิ่วในกะเพาะปัสสาวะ

 • จากกรรมพันธุ์ ซึ่งโรคหลาย ๆ ชนิดนั้นมักที่จะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และมีผลต่อการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะ
 • อายุ มักที่จะพบมากในกลุ่มช่วงวัยทำงาน ซึ่งมักที่จะมี อายุราว ๆ 40 – 60 ปี
 • เพศ มักที่จะพบได้บ่อยในเพศชายมากกว่าเพศหญิงราว ๆ 2 – 3 เท่า
 • อาหาร ชนิดและปริมาณของอาหารนั้นมีผลต่อการขับสารบางชนิดออกมาในปัสสาวะ ซึ่งมีทั้งสารก่อให้เกิดนิ่วและสารที่ยับยั้งการเกิดนิ่ว
 • ปริมาณน้ำที่ดื่ม ก็เป็นปัจจัยสำคัญมาก ๆ ของการเกิดนิ่วทางปัสสาวะ ซึ่งถ้าดื่มน้ำน้อยกว่า 2 ลิตร/วัน ก็มักที่จะมีโอกาสในการเกิดนิ่วสูงขึ้น
 • ยาที่รับประทานบางชนิด อาจจะก่อให้เกิดโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้เช่นกัน
 • ภาวะที่ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ความผิดปกติทางกายวิภาคของระบบทางเดินปัสสาวะ

อาหารที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะ

 • อาหารที่มีโซเดียมสูง
 • ควรรู้ปริมาณของโซเดียมอยู่เสมอ
 • เมื่อคุณรับประทานอาหารนอกบ้าน พยายามที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงจนเกินไป สามารถที่จะสอบถามกับทางร้านอาหารได้
 • หยุดรับประทานอาหารกระป๋อง เช่น เนื้อกระป๋อง ผักกระป๋อง อาหารจานด่วน และอาหารสำเร็จรูป ควรเลือกที่จะรับประทานอาหารที่ปรุงสดใหม่
 • อาหารที่เพิ่มปริมาณของออกซาเลต
 • อาหารที่มีโปรตีนจากสัตว์ในปริมาณมาก

คุณควรหลีกเลี่ยงสาเหตุที่จะก่อให้เกิดโรคนี้ให้ห่างไกลที่สุด เพราะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรแล้ว ขึ้นชื่อว่าโรค ย่อมมีแต่จะสร้างผลเสียให้แก่ร่างกายและสุขภาพของตัวคุณเอง

หากต้องการอ่านเรื่องเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

หรือ ที่นี่

Default ความรู้ทั่วไป