สภาพและลักษณะของชุมชนชนบทไทย
ความรู้ทั่วไป

สภาพและลักษณะของชุมชนชนบทไทย

สภาพและลักษณะของชุมชนชนบทไทย rural Thai communities ชุมชนชนบท rural Thai communities ประกอบไปด้วยผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่กระจัดกระจายกันทั่วไป และอยู่กันเป็นหมู่บ้านหรือตำบล ความสัมพันธ์ของผู้คนในชนบทเป็นไปในแบบ ความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ กล่าวคือ เป็นความสมพันธ์ที่มีลักษณะใกล้ชิดสนิทสนมเป็นกันเอง ไม่มีพิธีรีตรอง มีสภาพความเป็นอยู่เรียบง่าย มีการพบปะสังสรรค์กันอยู่เสมอ มีแบบอย่างการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพแบบเดียวกัน สภาพความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพโดยทั่วไป ขึ้นอยู่กับธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ สภาพและลักษณะของชุมชนชนบท rural Thai communities โดยทั่วไป จึงเป็นดังนี้ สมาชิกของชุมชนนั้นมีจำนวนน้อย และสมาชิกเหล่านี้มีความสัมพันธ์ทางจิตใจกันอย่างใกล้ชิต ชนิดที่ว่ารู้จักกันหัวบ้านท้ายบ้าน และถือว่าเป็นพวกเดียวกัน มีความรักและเข้าข้างกันอย่างที่ไม่ใช้เหตุผล พฤติกรรมทางสังคมที่แสดงออกมักแสดงออกมาในรูปของ “พวกเรา”…

ปัญหาของการก่อการร้าย
หนังอาชญากรรม

ปัญหาของการก่อการร้าย

ปัญหาของการก่อการร้าย terrorize ในปี 2529 เป็นปีแห่งปัญหาการก่อการร้าย terrorize ไม่ว่าจะเป็นการระเบิดเครื่องบิน ทีดับบลิวเอที่กรีช ตาย 4 ศพ ระเบิดดิสโก้เธค ในเบอร์ลินตะวันตก ตาย 2 เจ็บ 200 ระเบิดเครื่องบินศรีลังกาตาย 15 ศพ ระเบิดเครื่องบินแพนแอม โดยสลัดอากาศ ตาย 20 การวางระเบิดหลายวัน ในกรุงปารีส การจี้เครื่องบินโบอิ้ง 747 ของอิรัก จนเกิดระเบิดกลางเวหา ตาย 62 เจ็บ 32 และทั้งหมดนี้เองก็คือ…

การจำแนกประเภทอาชญากรรมตามลักษณะอาชีพอาชญากร
ความรู้ทั่วไป

การจำแนกประเภทอาชญากรรมตามลักษณะอาชีพอาชญากร

การจำแนกประเภทอาชญากรรมตามลักษณะอาชีพอาชญากร criminal เป็นการจัดประเภทตามลักษณะพฤติกรรมของอาชญากร criminal ผู้กระทำผิด นักอาชญาวิทยาได้พยายามชี้ให้เห็นถึงแบบของอาชญากรรมโดยพิจารณาในแง่อาชีพ  อาชีพอาชญากร criminal เช่น Reckless ได้เสนอแบบของการดำเนินอาชีพอาชญากร 3 ประเภท คือ  แบบธรรมดา  แบบร่วม และแบบอาชีพ  โดยมีลักษณะคล้ายกันในเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ได้พิจารณาแบบการดำเนินอาชีพทางอาชญากรโดยห่าวิธีการจำแนกลักษณะอาชญากร ซึ่งยึดลักษณะต่อเนื่องของพฤติกรรมทางอาชญากร โดยเริ่มกันจากลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการดำเนินอาชีพทางอาชญากร ไปจนถึงลักษณะที่เป็นการดำเนินอาชีพอาชญากร ระบบพฤติกรรมทางอาชญากรซึ่งนำมากำหนด ประเภทอาชญากร แบ่งออกได้ดังนี้ อาชญากรรมอาชีพ ได้แก่การประกอบอาชญากรรมการกระทำผิดกฎหมายเป็นอาชีพ อาชญากรมีวิถีการดำเนินชีวิตด้วยการกระทำผิดเพื่อหารายได้ โดยมีการศึกษาเทดนิดวิธีการในการประกอบอาชญากรรม มีความชำนาญในวิธีการ พวกนี้จะไม่นิยมความรุนแรงหรือใช้กำลังประทุษร้าย เหตุจูงใจของอาชญากรประเภทนี้ คือเงินและการผจญภัย จะพบในสังคมเมืองที่ชีวิตดวามเป็นอยู่มีดวามสะดวกสบายเพื่อหาโอกาสประกอบอาชญากรรมได้ง่าย อาชญากรอาชีพที่รู้จักกันโดยทั่วไป…

โรคประสาท
ความรู้ทั่วไป

โรคประสาท

โรคประสาท neurosis   เป็นความผิดปกติของจิตใจ จึงไม่จำเป็นต้องไปเช็คประสาทด้วยการตรวจดอมพิวเตอร์หรือเอกซเรย์ อาการของโรคประสาท neurosis มีทั้งทางร่างกายและจิตใจ เริ่มตั้งแต่กินไม่ได้นอนไม่หลับ วิตกกังวลหงุดหงิด กลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวคิดซ้ำคิดซาก คิดแล้วคิดเล่าเฝ้าแต่คิดในเรื่องเดียวกัน มีอารมณ์เศร้า ย้ำคิดย้ำทำ มีความวิตกกังลมากกว่าปกติ จนบางครั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การงานได้ตามปกติ ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นต้น  ทำความรู้จักกับคนที่เป็นโรคประสาท neurosis สำหรับในโรคนี้นั้น คนในเมืองมักจะเป็นโรคประสาทมากกว่า คนชนบท อาการทางจิตใจของโรคประเภท ได้แก่ การเบื่ออาหาร  นอนไม่หลับ  เศร้าซึม   เอะอะหงุดหงิด  โมโหง่าย อาการทางร่างกายของโรคประสาท  จะมีอาการหน้ามืด  เวียนหัว  ท้องผูก  ท้องเดิน…

ชาวไทยมุสลิม
ความรู้ทั่วไป

ชาวไทยมุสลิม

ชาวไทยมุสลิม Thai Muslims Thai Muslims ชาวไทยมุสลิม หมายถึงชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสถาม คำว่ามุสลิม เป็นคำที่มาจากรากศัพท์ที่แปลว่าสันติ และการยินยอมมอบกายและจิตใจให้แก่พระเจ้า โดยในบทความนี้เราจะมาพูดถึงชาวชนกลุ่มน้อยนี้กัน ชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ที่ใด Thai Muslims สำหรับชาวชนกลุ่มน้อยพวกนี้ พวกเขาได้มีการอบู่อาศัยในบริเวณ 4 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเรียงตามลำดับใหญ่เล็กได้แก่ ยะลา นราธิวาส สตูล ปัตตานี ในจังหวัดปัตตานี จะมีประชากรมากที่สุดรองลงมา ได้แก่ นราธิวาส ยะลาสตูล ชาวไทยมุสลิมใน 4 จังหวัดภาคใต้ มีประมาณ 100,000 คน หรือประมาณ…

ปัญหาการหย่าร้าง
ความรู้ทั่วไป

ปัญหาการหย่าร้าง

ปัญหาการหย่าร้าง Divorce การหย่าร้าง divorce หมายถึง การสิ้นสุดของชีวิตตู่ เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ หรือมีเหตุผลทางสังคมอย่างอื่น เป็นต้นว่าการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมของคู่สมรสโดยกระทันหัน เช่น ล้มละลาย หรือมีอาชีพผิดกฎหมาย สาเหตุของการหย่าร้าง divorce ในสังคมปัจจุบัน  เน้นในเรื่องสิทธิมนุษยชน ความมีอิสรเสรี ปฏิบัติทุกอย่างได้ดั่งใจชอบเมื่อคิดว่าตนเองไม่สบายใจหรือกายเท่าที่ควรเหมือนเมื่อก่อนแต่งงาน ก็คิดว่าควรจะหย่าร้างกันดีกว่า วิถีการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน  เนื่องจากภาวะการครองชีพ ทั้งสามีและภรรยาต่างก็ต้องออกทำงานทั้งคู่ ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่การงาน ทำให้บางครั้งดวามสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง  มีบทบาทของเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน การติดต่อกับคนภายนอกเข้ามาแทนที่ชีวิตครอบครัวในปัจจุบัน สามีภรรยาถือสิทธิเท่าเทียมกัน ค่านิยมเดิมที่ว่า สามีเป็นพระในบ้าน เริ่มค่อย ๆ หมดไป สตรีที่ทำงานนอกบ้านมักไม่ค่อยเชื่อฟังสามี ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงยึดค่านิยมเดิมน้อย…

การศึกษาเรื่องปัญหาทางสังคม
ความรู้ทั่วไป

การศึกษาเรื่องปัญหาทางสังคม

การศึกษาเรื่องปัญหาทางสังคม Social problem ในการศึกษาปัญหาสังคม Social problem ก่อนอื่นเราต้องพยายามที่จะเข้าใจถึงโครงสร้างของสังคมโครงสร้างของสังคมเปรียบเสมือนดานเสา ที่ทำให้อาคารดงรูปอยู่ได้ ทำนองเดียวกับโครงสร้างของสังคม ที่จะสนับสนุนต้องการให้สมาชิกทุกคนในสังคมที่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานแห่งสังคมนั้น ได้รับความพอใจในสิทธิและหน้าที่ของตน มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต พฤติกรรมฝืนสังคมและความไม่เป็นระเบียบที่ก่อเกิดเป็นปัญหาสังคม Social problem โดยที่ปัญหาเหล่านี้ จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปกับความเจริญรุ่งเรืองของสังคม พฤดิกรรมบางอย่างก่อให้เกิดเป็นปัญหาสังคม อาจเกิดในระดับบุคคลและครอบครัว เช่น ปัญหาโรคจิตโรคประสาท  ปัญหาครอบครัวปัญหาการหย่าร้าง ระดับชุมนุมชน และระดับสังคมใหญ่ ปัญหาความยากจน ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ลักษณะของโครงสร้างสังคมบางประการที่มีส่วนผลักดันให้เกิดปัญหาสังคม การขัดกันเองของบรรทัดฐาน เป็นต้นว่า ในฐานะแห่งความเป็นพ่อต้องรักลูกปกป้องคุ้มครอง มีความอยู่ดีกินดีตามดวรแก่ฐานะ การลักขโมย ขี้ชิงทรัพย์ เป็นสิ่งที่ละเมิดบรรทัดฐาน…

ศึกษาการตลาดในเรื่องของสภาพแวดล้อม
ความรู้ทั่วไป

ศึกษาการตลาดในเรื่องของสภาพแวดล้อม

ศึกษาการตลาดในเรื่องของสภาพแวดล้อม Marketing การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด Marketing มีประเด็นที่จะศึกษาต่อไปนี้ การตลาดเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางการตลาด การตลาดเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม Marketing อย่างไร เราต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า การตลาดเป็นส่วนหนึ่งในระบบของสภาพแวดล้อม ซึ่งจะมีความเกี่ยวโยงในหลักการที่ว่าการดลาดได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมและไม่สามารถจะหลีกเลี้ยงได้ ถ้านักการตลาดละเลยสิ่งเหล่านี้ก็นับว่าอันตรายต่อการจัดการทางการตลาด  นักการตลาดจึงต้องวิเคราะห์แนวโน้มและความสำคัญของสภาพแวดล้อม ซึ่งจะเกี่ยวข้องออกมาในรูปของโอกาสและอุปสรรค (Opportunity and Threat) หรือเรียกว่าเป็นส่วนของตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Un-controllable Variables) ในการวางแผนทางการตลาดนักการตลาดมีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งโอกาสและอุปสรรค หรือที่เรียกกันติดปากว่า SWOT S = Strength  W = Weakness O = Opportunity  T…

มะพร้าว
ความรู้ทั่วไป

มะพร้าว

มะพร้าว Coconut มะพร้าว Coconut จัดเป็นพืชที่ให้น้ำมันในปริมาณสูงพืชหนึ่ง ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เละหางอุตสาหกรรมอื่น ๆ หลายชนิด นอกจากนั้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของต้นมะพร้าวนับจากร ากจนถึงยอด ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งสิ้น มะพร้าวเป็นที่ขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด ดูแลรักษาง่าย ให้ผลยาวนานมะพร้าวบางต้นสามารถให้ผลได้ถึง 100 ปี จึงนับได้ว่ามะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง จึงนิยมปลูกกันทั่วเขตร้อนของโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย แหล่งกำเนิดและการกระจายของมะพร้าว Coconut นับเป็นเรื่องมีการถกเถียงกันมานานประมาณ100 ปีเศษ ในตอนแรก ๆ เชื่อว่า มะพร้าวมีแหล่งกำเหนิดอยู่ใน แถบฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกา แต่ด้วยหลักฐานต่าง ๆ หลายอย่างทำให้นักชีววิทยารุ่นต่อมาหลายท่าน เช่น…

ท่าเรือคืออะไร
Default

ท่าเรือคืออะไร

ท่าเรือคืออะไร Port การขนส่งทางน้ำหรือ ท่าเรือ Port นั้น ย่อมมีจุดเริ่มต้นและที่หมายปลายทาง เพื่อบรรทุกขนถ่ายสินค้าและหรือคนโดยสารระหว่างทางบกกับทางน้ำ จุดเริ่มตันและจุดหมายปลายทางที่ใช้บรรทุกขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารนี้จำเป็นจะต้องใช้สถานที่ และมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้บริการ อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการผ่านของคนโดยสารและสินค้าเหล่านั้น Port ท่าเรือ เป็นอย่างไร เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกดังกล่าว เรียกว่า ท่าเรือ ซึ่งเปรียบเสมือนประตูของประเทศหรือของท้องถิ่นและมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองและต่อเศรษฐกิจของเมืองนั้น ๆ และท้องถิ่นที่ไกล้เคียงมาก เราอาจแบ่งประเภทของท่าเรือตามลักษณะของสถานที่ตั้ง ก็ได้แก่ แม่น้ำ คือท่าเรือที่ตั้งอยู่ริมน้ำซึ่งอาจจะรับแด่เรือลำเลียงเล็ก ๆหรือเรือเดินทะเลก็ได้ เช่น ท่าเรือลอนดอน ท่าเรือกรุงเทพฯทะเล เป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ริมทะเล สำหรับรับแต่เรือเดินทะเลโดยเฉพาะ เช่น ท่าเรือ Marseilles, Rotterdam,…