การศึกษาเรื่องปัญหาทางสังคม
ความรู้ทั่วไป

การศึกษาเรื่องปัญหาทางสังคม

การศึกษาเรื่องปัญหาทางสังคม Social problem ในการศึกษาปัญหาสังคม Social problem ก่อนอื่นเราต้องพยายามที่จะเข้าใจถึงโครงสร้างของสังคมโครงสร้างของสังคมเปรียบเสมือนดานเสา ที่ทำให้อาคารดงรูปอยู่ได้ ทำนองเดียวกับโครงสร้างของสังคม ที่จะสนับสนุนต้องการให้สมาชิกทุกคนในสังคมที่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานแห่งสังคมนั้น ได้รับความพอใจในสิทธิและหน้าที่ของตน มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต พฤติกรรมฝืนสังคมและความไม่เป็นระเบียบที่ก่อเกิดเป็นปัญหาสังคม Social problem โดยที่ปัญหาเหล่านี้ จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปกับความเจริญรุ่งเรืองของสังคม พฤดิกรรมบางอย่างก่อให้เกิดเป็นปัญหาสังคม อาจเกิดในระดับบุคคลและครอบครัว เช่น ปัญหาโรคจิตโรคประสาท  ปัญหาครอบครัวปัญหาการหย่าร้าง ระดับชุมนุมชน และระดับสังคมใหญ่ ปัญหาความยากจน ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ลักษณะของโครงสร้างสังคมบางประการที่มีส่วนผลักดันให้เกิดปัญหาสังคม การขัดกันเองของบรรทัดฐาน เป็นต้นว่า ในฐานะแห่งความเป็นพ่อต้องรักลูกปกป้องคุ้มครอง มีความอยู่ดีกินดีตามดวรแก่ฐานะ การลักขโมย ขี้ชิงทรัพย์ เป็นสิ่งที่ละเมิดบรรทัดฐาน…

ศึกษาการตลาดในเรื่องของสภาพแวดล้อม
ความรู้ทั่วไป

ศึกษาการตลาดในเรื่องของสภาพแวดล้อม

ศึกษาการตลาดในเรื่องของสภาพแวดล้อม Marketing การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด Marketing มีประเด็นที่จะศึกษาต่อไปนี้ การตลาดเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางการตลาด การตลาดเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม Marketing อย่างไร เราต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า การตลาดเป็นส่วนหนึ่งในระบบของสภาพแวดล้อม ซึ่งจะมีความเกี่ยวโยงในหลักการที่ว่าการดลาดได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมและไม่สามารถจะหลีกเลี้ยงได้ ถ้านักการตลาดละเลยสิ่งเหล่านี้ก็นับว่าอันตรายต่อการจัดการทางการตลาด  นักการตลาดจึงต้องวิเคราะห์แนวโน้มและความสำคัญของสภาพแวดล้อม ซึ่งจะเกี่ยวข้องออกมาในรูปของโอกาสและอุปสรรค (Opportunity and Threat) หรือเรียกว่าเป็นส่วนของตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Un-controllable Variables) ในการวางแผนทางการตลาดนักการตลาดมีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งโอกาสและอุปสรรค หรือที่เรียกกันติดปากว่า SWOT S = Strength  W = Weakness O = Opportunity  T…

มะพร้าว
ความรู้ทั่วไป

มะพร้าว

มะพร้าว Coconut มะพร้าว Coconut จัดเป็นพืชที่ให้น้ำมันในปริมาณสูงพืชหนึ่ง ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เละหางอุตสาหกรรมอื่น ๆ หลายชนิด นอกจากนั้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของต้นมะพร้าวนับจากร ากจนถึงยอด ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งสิ้น มะพร้าวเป็นที่ขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด ดูแลรักษาง่าย ให้ผลยาวนานมะพร้าวบางต้นสามารถให้ผลได้ถึง 100 ปี จึงนับได้ว่ามะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง จึงนิยมปลูกกันทั่วเขตร้อนของโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย แหล่งกำเนิดและการกระจายของมะพร้าว Coconut นับเป็นเรื่องมีการถกเถียงกันมานานประมาณ100 ปีเศษ ในตอนแรก ๆ เชื่อว่า มะพร้าวมีแหล่งกำเหนิดอยู่ใน แถบฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกา แต่ด้วยหลักฐานต่าง ๆ หลายอย่างทำให้นักชีววิทยารุ่นต่อมาหลายท่าน เช่น…

ประโยชน์ของแตงกวา
ความรู้ทั่วไป

ประโยชน์ของแตงกวา

Cucumber โดยนอกจากรสชาติและความฉ่ำน้ำน่ารับประทานของแตงกวา Cucumber แล้ว ในผักชนิดนี้ยังมีสารอาหารต่าง ๆที่สำคัญและเป็นที่ต้องการต่อวันอย่างมากของสุขภาพมนุษย์เราอีกด้วย ซึ่งสารสำคัญในแตงกวานั้นอาจเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพขอองคนเรา โดยในบทความนี้เราจึงรวบรวมสรรพคุณและคุณค่าทางอาหารที่ดีต่อร่างกายมาให้ทุกคนได้อ่านกัน Cucumber แตงกวา มีประโยชน์อะไรบ้าง? มีสรรพคุณช่วยแก้กระหาย ลดความร้อนในร่างกาย ทำให้ร่างกายสดชื่น และช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ช่วยกำจัดของเสียที่ตกค้างในร่างกาย ต่อต้านอนุมูลอิสระต่าง ๆ ผลและเมล็ดอ่อนมีฤทธิ์ช่วยต่อต้านมะเร็ง รักษาโรคความดันโลหิตสูง รักษาสมดุลต่าง ๆ ในร่างกาย รักษาระดับน้ำตาลในเลือด ระดับภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสุขภาพดี ควบคุมระดับความดันเลือดและความสมดุลของสารอาหารในร่างกาย (โพแทสเซียม, แมงกานีส) เสริมสร้างการทำงานของระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบการหมุนเวียนเลือด (แมกนีเซียม) ทำความของระบบประสาท เพิ่มความจำ บำรุงสมองได้…

ทำความรู้จัก ต้นกระสัง
ความรู้ทั่วไป

ทำความรู้จัก ต้นกระสัง

Peperomia ต้นกระสัง Peperomia คือต้นอะไร มีหลายคนนักที่อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อต้นไม้ชนิดนี้เลยด้วยซ้ำ มีลักษณะของต้นเป็นอย่างไร มีสรรพคุณและให้ประโยชน์แก่ร่างกายได้อย่างไรบ้าง โดยบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับต้นไม้ชนิดนี้กัน ว่าเป็นอย่างไร และสามารถบริโภคมันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายได้อย่างไรบ้าง ต้นกระสัง Peperomia คืออะไร? ต้นไม้ชนิดนี้ จัดเป็นพรรณไม้ที่มีลักษณะล้มลุก มีความสูงของลำต้นประมาณ 15-30 เซนติเมตร ลำต้นและใบมีลักษณะเป็นสีเขียวและอวบน้ำ ขยายพันธุ์ โดยใช้เมล็ด สามารถพบต้นไม้ชนิดนี้ ขึ้นได้ทั่วไปในเขตร้อน มีอยู่ทั่วโลก ในประเทศไทยสามารถทำการพบหาได้ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมักจะขึ้นอยู่ในแปลงผัก ตามสวน และตามสนามหญ้าทั่วไปโดยจัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง ต้องคอยกำจัดออกจากพืชผักอยู่อย่างเสมอ เพราะคนส่วนใหญ่มักไม่รู้ถึงประโยชน์ของต้นไม้ชนิดนี้  ในส่วนของใบ มีลักษณะเป็นใบเป็นเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน  โดยจะออกมาจากลำต้นในลักษณะตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปหัวใจ…

ประโยชน์ของการดื่ม น้ำขิง
ความรู้ทั่วไป

ประโยชน์ของการดื่ม น้ำขิง

Ginger การดื่มน้ำขิง Ginger  เป็นเรื่องที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งขิง เป็นพืชสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยสารอาหารต่างๆมากมาย เช่น วิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C โปรตีน แคลเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ธาตุเหล็ก และแมกนีเซียม โดยส่วนของขิงที่นำมาใช้ประโยชน์ ก็คือ เหง้าแก่ และเหง้าอ่อนทั้งสดและแห้ง รวมถึงแกนลำต้นอ่อน และใบ เรามาดูกันดีกว่าว่าสมุนไพรอย่างขิงนั้นมีประโยชน์อะไรบ้าง Ginger ขิง คืออะไร? ขิงจัดเป็นเป็นพืชไร่และพืชผักชนิดล้มลุกอีกด้วย โดยส่วนของลำต้นนั้นจะอยู่ในใต้ดิน มีการเจริญเป็นลักษณะเป็นกอ ลำต้นแท้ของมันมีลักษณะเป็นข้อๆ และแข็ง…

การกำหลาบเด็กดื้อ
ความรู้ทั่วไป

การกำหลาบเด็กดื้อ

Naughty ความดื้อ  Naughty  หรือเด็กดื้อ  เป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งของเด็ก ที่จะเกิดขึ้นตามวัยของเด็ก การที่เด็กเล็กวัย 0-6 ปี แสดงอาการต่อต้านพ่อแม่ออกมา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและพัฒนาการของพวกเขา โดยลูกกำลังทำการทดสอบกรอบที่พ่อแม่วางไว้ เพื่อดูว่าตัวเองอยู่ในภาวะที่เข้มงวดแค่ไหน และการที่เด็กวัยนี้ดื้อไม่ใช่เรื่องที่เลวร้าย การทดสอบขีดจำกัดเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงการเติบโตทางจิตใจว่าลูกของคุณกำลังคิดด้วยตัวเอง เรียนรู้ที่จะใช้เหตุผล และตัดสินใจเลือก ในฐานะพ่อแม่คุณควรรู้ให้ทันพัฒนาการของลูกน้อย Naughty ทำไมลูกถึงดื้อ  และเอาแต่ใจตนเองอยู่เสมอ? โดยธรรมชาติของมนุษย์ทกคนแล้ว ไม่ว่าจะในวัยไหนล้วนแต่ต้องการความสุขสมหวังเป็นเรื่องปกติ และเด็กเล็กๆ ก็เช่นกัน และถ้าหากเด็กไม่ได้ดั่งใจขึ้นมาก็เกิดความข้องใจ เขาจึงต้องบรรเทาอาการคับข้องใจนั้นด้วยอาวุธที่ติดตัวมาแต่เกิด คือการร้องไห้โวยวายนั่นเองแต่การร้องไห้โวยวายนั้น ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องให้ลูกบรรเทาความข้องใจด้วยวิธีนี้ตลอด เพราะเมื่อเราช่วยลูกควบคุมอารมณ์ร้องไห้เอาแต่ใจเป็น ระดับความอึดหรือความอดทนต่อความคับข้องใจของลูกก็จะสูงขึ้น หรือพูดง่ายๆ ว่า ลูกจะรู้จักผิดหวัง อดทน และรู้จักตัดใจเก่งยิ่งขึ้น นั่นเองหากพ่อแม่มีความชัดเจนว่า…

Healthy drink
ความรู้ทั่วไป

Healthy drink

Healthy drink เครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ  การได้เริ่มต้นเช้าวันใหม่กับเครื่องดื่มดีๆ อย่าง Healthy drink  สักแก้ว คงเป็นอะไรที่ดีและทำให้ร่างกายรู้สึกถึงความสดชื่นได้อย่างมาก และยังอาจช่วยให้วันนั้นของคุณเป็นวันที่คุณมีความพร้อมในการทำงานอย่างมากมายเลยก็ว่าได้ ซึ่งเครื่องดื่มดีๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นกาแฟดำเสมอไป เพราะเชื่อว่ามีหลาย ๆ คน ที่ไม่ชอบดื่มกาแฟเอาเสียเลย โดยบทความนี้เราจึงได้รวบรวมสำหรับดื่มเครื่องเพื่อสุขภาพมาทดแทนการดื่มกาแฟ Healthy Drink เครื่องดื่มดี ๆ เพื่อสุขภาพมีอะไรบ้าง? น้ำเปล่า คงจะปฏิเสธไปไม่ได้เลยว่า น้ำเปล่านั้น คือเครื่องดื่มสำหรับสุขภาพที่ให้ผลดีแก่ร่างกายอย่างที่สุด ยิ่งถ้าได้ดื่มน้ำเปล่าอุ่น ๆ สักแก้ว ในตอนท้องว่างในช่วงเช้าแล้วนั้น รับรองว่าร่างกายจะได้รับการบำรุงอย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอน ที่สำคัญน้ำเปล่ายังช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดีดีอีกด้วย การดื่มน้ำเปล่าที่ดีและเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อร่างกายคือ ดื่มให้ถึง 8-12 แก้วต่อวัน น้ำเต้าหู้ โดยน้ำเต้าหู้…

ออฟฟิศซินโดรม โรคยอดฮิตของคนวัยทำงาน
ความรู้ทั่วไป

ออฟฟิศซินโดรม โรคยอดฮิตของคนวัยทำงาน

โรค ออฟฟิศซินโดรม หากคุณต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ย่อมเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆได้อย่างมากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ  โรค ออฟฟิศซินโดรม โดยโรคนี้หากได้เป็นขึ้นมาแล้วหละก็ ขอบอกเลยว่ามันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เนื่องจากอาการปวดที่จะคงอยู่ตราบนานแสนนาน แต่ใช่ว่าจะไม่มีทางป้องกันหรือรักษาได้ แต่เพราะงานที่ยุ่งจนคุณไม่มีเวลาปลีกตัวไปรักษาได้นั่นต่างหากที่เป็นปัญหาใหญ่ โดยบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคยอดฮิตของคนวัยทำงานนี้กัน   โรค ออฟฟิศซินโดรม คืออะไร? โรคนี้ คือ กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด (Myofascial Pain Syndrome) รวมถึงอาการปวดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อและเอ็น (Tendinitis) อาการปวด ชา จากปลายประสาทที่ถูกกดทับ ซึ่งอาการเหล่านี้มักพบได้บ่อยในผู้ที่นั่งทำงานในออฟฟิศ   โดยจะเกิดจากการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำๆเป็นเวลานาน หรืออยู่ในท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมต่อเนื่องแล้วยังอาจเกิดจากปัจจัยอื่นได้ เช่น สภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์ในการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่นโต๊ะหรือเก้าอี้ที่ใช้ทำงานสูงหรือต่ำจนเกินไป…

ทำความรู้จัก โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
Default ความรู้ทั่วไป

ทำความรู้จัก โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุสำหรับ โรคนิ้วในกระเพาะปัสสาวะ โดยหากเป็นแล้วก็สร้างความลำบากและทำให้เป็นอันตรายได้อย่างมากต่อการใช้ชีวิต ดังนั้นบทความนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับโรคชนิดนี้มาให้ทุกคนได้ทำการศึกษากกัน โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ คืออะไร สำหรับโรคนี้ ตัวการหลักของการเกิดโรค ก็คือ นิ่ว ที่มีลักษณะเป็นก้อนแข็งคล้ายกับก้อนกรวด ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนหรือตกผลึกของหินปูนหรือเกลือแร่ภายในร่างกายซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด เช่น แคลเซียม ออกซาเลต , แคลเซียม ฟอสเฟต , กรดยูริค และซีสเตอีน ซึ่งนิ่วนั้นเกิดขึ้นจากที่อวัยวะใดก็จะมีชื่อเรียกตามอวัยวะนั้น เช่น นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในต่อมน้ำลาย และนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งจะประกอบไปด้วยนิ่วในไต นิ่วในท่อไต นิ่วในท่อปัสสาวะ และนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น โดยมักจะเป็นโรคที่พบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เนื่องจากระบบทางเดินปัสสาวะของผู้ชายนั้นมีขนาดที่ยาวและคดเคี้ยวกว่าในผู้หญิง ตะกอนนิ่วจึงมีโอกาสตกค้างได้มากกว่าเช่นกัน นิ่วในกระเพาะปัสสาวะนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ 2…