ปัญหาของการก่อการร้าย
หนังอาชญากรรม

ปัญหาของการก่อการร้าย

ปัญหาของการก่อการร้าย terrorize ในปี 2529 เป็นปีแห่งปัญหาการก่อการร้าย terrorize ไม่ว่าจะเป็นการระเบิดเครื่องบิน ทีดับบลิวเอที่กรีช ตาย 4 ศพ ระเบิดดิสโก้เธค ในเบอร์ลินตะวันตก ตาย 2 เจ็บ 200 ระเบิดเครื่องบินศรีลังกาตาย 15 ศพ ระเบิดเครื่องบินแพนแอม โดยสลัดอากาศ ตาย 20 การวางระเบิดหลายวัน ในกรุงปารีส การจี้เครื่องบินโบอิ้ง 747 ของอิรัก จนเกิดระเบิดกลางเวหา ตาย 62 เจ็บ 32 และทั้งหมดนี้เองก็คือ…