การจำแนกประเภทอาชญากรรมตามลักษณะอาชีพอาชญากร

การจำแนกประเภทอาชญากรรมตามลักษณะอาชีพอาชญากร

การจำแนกประเภทอาชญากรรมตามลักษณะอาชีพอาชญากร criminal

เป็นการจัดประเภทตามลักษณะพฤติกรรมของอาชญากร criminal ผู้กระทำผิด นักอาชญาวิทยาได้พยายามชี้ให้เห็นถึงแบบของอาชญากรรมโดยพิจารณาในแง่อาชีพ 

อาชีพอาชญากร criminal

เช่น Reckless ได้เสนอแบบของการดำเนินอาชีพอาชญากร 3 ประเภท คือ 

  • แบบธรรมดา 
  • แบบร่วม
  • และแบบอาชีพ

 โดยมีลักษณะคล้ายกันในเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ได้พิจารณาแบบการดำเนินอาชีพทางอาชญากรโดยห่าวิธีการจำแนกลักษณะอาชญากร ซึ่งยึดลักษณะต่อเนื่องของพฤติกรรมทางอาชญากร โดยเริ่มกันจากลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการดำเนินอาชีพทางอาชญากร ไปจนถึงลักษณะที่เป็นการดำเนินอาชีพอาชญากร ระบบพฤติกรรมทางอาชญากรซึ่งนำมากำหนด

ประเภทอาชญากร แบ่งออกได้ดังนี้

  • อาชญากรรมอาชีพ ได้แก่การประกอบอาชญากรรมการกระทำผิดกฎหมายเป็นอาชีพ อาชญากรมีวิถีการดำเนินชีวิตด้วยการกระทำผิดเพื่อหารายได้ โดยมีการศึกษาเทดนิดวิธีการในการประกอบอาชญากรรม มีความชำนาญในวิธีการ พวกนี้จะไม่นิยมความรุนแรงหรือใช้กำลังประทุษร้าย เหตุจูงใจของอาชญากรประเภทนี้ คือเงินและการผจญภัย จะพบในสังคมเมืองที่ชีวิตดวามเป็นอยู่มีดวามสะดวกสบายเพื่อหาโอกาสประกอบอาชญากรรมได้ง่าย อาชญากรอาชีพที่รู้จักกันโดยทั่วไป ได้แก่ การล้วงกระเป๋าปล้นธนาคาร ปลอมเช็ค เปิดตู้นิรภัย การพนันอาชีพ เป็นต้น อาชญากรพวกนี้จะมีความรอบคอบในการวางแผนและดำเนินงานเนื่องจากอาชญากรอาชีพไม่นิยมวิธีการรุนแรง สังคมจึงไม่มีปฏิกริยาโต้ตอบมาก
  • อาชญากรรมติดนิสัย อาชญากรรมประเภทนี้เกิดจากการที่บุคคลไม่สามารถปฏิบัติตนให้ข้ากับมาตรฐานสังคม โดยทั่วไปจะไม่พบความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจตั้งแต่แรกเกิด ไม่พบลักษณะแนวโน้มที่เป็นไปในทางชั่วร้าย แต่พบว่าสิ่งผลักดันให้บุดคลกลายเป็นอาชญากรเกิดจากความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจในภายหลังเกิดจากภาวะความบีบคั้นบังคับให้มีพฤติกรรมที่ผิดปกติทีละน้อยและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อาชญากรประเภทนี้บางคนมาจากตระกูลดี มีการศึกษา แต่สมาคมกับกลุ่มมิจฉาชีพหรือเป็นเพราะใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จึงเป็นเหตุให้กระทำทุจริตอาชญากรประเภทนี้จะประกอบอาชญากรรมซ้ำ ๆ โดยไม่เกิดความกลัวเมื่อถูกต้องโทษ 
  • ปกเสื้อขาว  “White Colter” ได้แก่พวกทำงานที่มีคอเชิ้ตขาว แต่งตัวสะอาด ทำงานมีหลักฐาน เช่น พวกข้าราชการ นักธุรกิจ พ่อค้า เสมียน เป็นต้น จัดเป็นบุคคลชั้นสูงในสังคมลักษณะของการกระทำผิดของอาชญากรประเภทนี้ ได้แก่ การทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ การค้าหนีภาษี โกงภาษีรัฐ เป็นการกระทำผิดกฎหมาย โดยอาชญากรอาศัยอิทธิพลของตนที่มีอยู่ในกิจการต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพหรือธุรกิจ ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อความไว้วางใจ เช่น หลอกลวงหรือแจ้งความเท็จปกปิดความจริง
  • การเมือง  ลักษณะของอาชญากรรมประเภทนี้ ได้แก่ การกระทำผิดโดยมีการบริหารงานของกลุ่มอาชญากร มีการวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อถูกจับกุม รวมทั้งแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติงาน โดยอาชญากรประเภทนี้ได้รับอิทธิพลทางการเมือง โดยการช่วยค่าใช้จ่าย จัดหาคนมาลงคะแนน เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอภิสิทธิบางอย่าง การกระทำผิดประเภทนี้ได้แก่ การกบฏ การกระทำที่เป็นผิดต่อความมั่นคงของรัฐ การบ่อนทำลาย เป็นตัน
  • ร่วมกันกระทำ เป็นอาชญากรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นหมู่เพื่อร่วมกันกระทำผิด อาจถือเป็นองค์การอาชญากร อาชญากรกลุ่มนี้จะมีการดำเนินการอย่างมีแบบแผน มีการแบ่งหน้าที่ มีหน้าที่และการดำเนินงานเป็นขั้นตอน ผู้กระทำผิดจะยึดอาชีพอาชญากร รมเพื่อให้ได้เงินมาจากการทุจริตทุกอย่าง แม้กระทั่งการใช้วิธีโหดเหี้ยมทารุณ พยายามหลบหลีกเงื้อมมือกฎหมาย งานทุจริตที่กระทำมีหลายด้าน เช่น ค้ายาเสพติด จัดหาหญิงโสเภณี ต้มกลั่นสุราเถื่อน คุมบ่อนการพนันขู่กรรโชกทรัพย์ โดยอ้างการคุ้มครอง เช่น กลุ่มมาเฟีย อาชญากรรมประเภทนี้เป็นอาชญากรรมประเภทร้ายแรง อิทธิพลที่สนับสนุนให้อาชญากรกลุ่มนี้ดำเนินการได้ 
  • เป็นครั้งคราว  ได้แก่อาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนาจะฝ่าฝืนระเบียบของสังคมแต่อย่างใดอาจเป็นเพราะความประมาท ขาดความระมัดระวัง อาชญากรประเภทนี้ คือ ผู้ที่ทำผิดเป็นครั้งคราวปกติจะเป็นผู้เคารพต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดจะไม่รู้สำนึกว่าตนได้ประกอบอาชญากรรม เช่นการขับรถชนคน หรือการกระทำเพื่อป้องกันตัว
  • อุกฉกรรจ์  ได้แก่ การกระทำผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา ข่มขืน ทำร้ายร่างกาย ผู้กระทำผิดไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมแต่อาจอยู่ภายใต้วัฒนธรรมย่อยของกลุ่ม ซึ่งเป็นผลให้กระทำผิด

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่ความรู้ทั่วไป