ปัญหาการหย่าร้าง

ปัญหาการหย่าร้าง

ปัญหาการหย่าร้าง Divorce

การหย่าร้าง divorce หมายถึง การสิ้นสุดของชีวิตตู่ เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ หรือมีเหตุผลทางสังคมอย่างอื่น เป็นต้นว่าการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมของคู่สมรสโดยกระทันหัน เช่น ล้มละลาย หรือมีอาชีพผิดกฎหมาย

 

สาเหตุของการหย่าร้าง divorce

  • ในสังคมปัจจุบัน

 เน้นในเรื่องสิทธิมนุษยชน ความมีอิสรเสรี ปฏิบัติทุกอย่างได้ดั่งใจชอบเมื่อคิดว่าตนเองไม่สบายใจหรือกายเท่าที่ควรเหมือนเมื่อก่อนแต่งงาน ก็คิดว่าควรจะหย่าร้างกันดีกว่า

  • วิถีการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน

 เนื่องจากภาวะการครองชีพ ทั้งสามีและภรรยาต่างก็ต้องออกทำงานทั้งคู่ ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่การงาน ทำให้บางครั้งดวามสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง

 มีบทบาทของเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน การติดต่อกับคนภายนอกเข้ามาแทนที่ชีวิตครอบครัวในปัจจุบัน สามีภรรยาถือสิทธิเท่าเทียมกัน ค่านิยมเดิมที่ว่า สามีเป็นพระในบ้าน เริ่มค่อย ๆ หมดไป สตรีที่ทำงานนอกบ้านมักไม่ค่อยเชื่อฟังสามี ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงยึดค่านิยมเดิมน้อย ๆ ทำให้เกิดปัญหาการหย่าร้างเกิดขึ้น 

หรือเป็นเพราะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการที่ต้องต่อสู้กับ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทำให้ การอดทนต่อการดำเนินชีวิตอู่ของสามีภรรยามีน้อยลงทำให้มีการหย่าร้างเกิดขึ้นได้ง่าย

 

ผลของปัญหาการหย่าร้าง เป็นอย่างไร

  • ต่อสามีหรือกรรยา ทำให้ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทำอะไรคนเดียว คิดคนเดียว ต้องใช้เวลาพอสมควรในการปรับตัวกับการดำเนินชีวิตภายหลังการหย่าร้างถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันแล้วไม่เข้าใจกัน ถูกเลี้ยงด้วยลำแข้งบ้าง ขู่เข็ญเอาเงินเดือนไปให้ชายอื่นหรือหญิงอื่นบ้าง เล่นการพนันได้เสียทีละเป็นหมื่นเป็นแสน ฯลฯ การหย่าร้าง ก็จะเป็นทางออกที่ดีสำหรับบางคู่สมรส เพื่อการตั้งตันชีวิตใหม่ ดีกว่าที่ต้องเสียสุขภาพจิตไปจนตลอดชีวิต
  • ทรัพย์สิน ต้องมีการแบ่งสินสมรสกัน สมีภรรยาบางคู่ หย่ากันแล้วแต่ยังตกลงกันไม่ได้ในเรื่องทรัพย์สิน
  • บุตรชาย หญิง ต้องแยกกันอยู่คนละบ้าน หรือในกรณีที่มีบุตรคนเดียว ก็ต้องไปไปมามาทั้งสองบ้าน ซึ่งยากต่อการปรับตัวมิใช่น้อย การไม่มีพร้อมพ่อพร้อมแม่เหมือนดังเคย ทำให้เด็กบางคนคิดมากปรับตัวไม่ได้ ทำให้ผลของการเรียนตกไป หากเป็นเราเมื่ออยู่ในวัยที่เริ่มรู้ว่าอะไรเป็นอะไรควรรู้จักปรับตัวและทำหน้าที่บุตรที่ดีด้วยการหมั่นศึกษาเล่าเรียน เพื่อความก้าวหน้าในอนาดต

 

เรื่องของการหย่าร้างในสังคมไทย

เดิมในสังคมตะวันออก เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ฯลฯ การหย่าร้างถือว่า เป็นการประสบความลัมเหลวในชีวิต คู่หย่าร้างจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังดม ในบรรดาผู้ใกล้ชิด มีการวิเคราะห์วิจารณ์กันว่า เนื่องจากสาเหตุอะไร บ้างก็เห็นใจ บ้างก็ซ้ำเติม และดัดสินเรื่องต่าง ๆ ตามภูมิหลังของผู้วิเคราะห์วิจารณ์เอง

 

 ในปัจจุบัน การหย่าร้าง ได้รับการยอมรับมากขึ้น หลาย ๆ ฝ่ายมีความเห็นว่า ถ้าบุคคล 2 คนอยู่ด้วยกันแล้วทุกข์ทรมาน ควรจากกันไปเสียดีกว่าที่จะเอาชีวิตทิ้งไปทั้งชีวิตควรอยู่กับบุคคลที่เห็นคุณค่า ให้เกียรติ ยกย่อง ตนเองดีกว่า เพราะการอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุข เท่ากับเอาชีวิตไปทิ้งทั้งชีวิต การปฏิบัติหน้าที่การงานก็พลอยเสียหายไปด้วย เนื่องจากการทะเลาะกันเป็นประจำเป็นปกติ 

 

โดยการหย่าร้าง ของคู่สมรส ที่จดทะเบียนสมรสมี 2 แบบ คือ การหย่า โดยความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย และการหย่าโดยการฟ้องหย่า ลักษณะของการหย่า โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายที่ทำการจดทะเบียนสมรสกันก็จะไปทำการ หย่ากันที่อำเภอ ตกลงกันในเรื่องทรัพย์สิน บุตร ค่าเลี้ยงดู ตามแต่จะตกลงกันและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน พร้อมด้วยพยาน 2 คน

 

นักวิชาการให้ทัศนะว่า สังคมไทยใกล้สังคมต่างประเทศไปทุกที ไม่พอใจกันก็หย่ล้างกันโดยไม่เหลือเยื่อใยเหมือนสมัยก่อน ในปี 2529 ชาวโลกครองความเป็นโสดมากขึ้น สถิติการหย่าร้างในเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลกสูงมากและในกรุงเทพมหานครฯ มีสถิติการหย่าร้างถึง 21.7% และเชียงใหม่ 11.38% สาเหตุเนื่องจาก มีทัศนะไม่ตรงกัน มีฐิติต่อกัน ขาดความสุขทางใจตลอดจนความไม่ซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน เป็นต้น

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

ความรู้ทั่วไป