การเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุด Best Father mother

การเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุด Best Father mother

การเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุด Best Father mother

ใบบทความ การเป็น Best Father mother  พ่อแม่ที่ดีให้แก่ลูก เขียนถึง ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยี หรือสิ่งเร้าต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน มักทำให้ครอบครัวของคนรุ่นใหม่มีเวลาให้แก่กันน้อยลง เพราะส่วนใหญ่จะหันมาใข้เวลากับเทคโนโลยีรอบตัวที่เพิ่มมากขึ้น หรือภาระต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น เลยทำให้ละเลยการให้ความสำคัญแก่ครอบครัวลดน้อยลง ดังนั้น คำถามที่ว่า เราจะเลี้ยงลูกแบบไหนจึงจะทำให้เขาเก่ง ดี และมีความสุขที่สุด จึงเป็นโจทย์ที่แสนยากและท้าทายเป็นอย่างมากแก่พ่อแม่ในสมัยนี้ และ ท้าทายสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่เป็นอย่างมาก

การอบรมของ Best Father mother สำคัญแค่ไหน?

การเลี้ยงดูและการอบรมสั่งสอนที่ดี ย่อมเป็นผลต่อเด็กเป็นอย่างมาก เพราะการเลี้ยงดู การสั่งสอน ในวัยเริ่มต้นของชีวิตนี้แหละ เป็นเหมือนการวางพื้นฐานทางบุคลิกภาพและนิสัยต่าง ๆ ของเด็ก ที่จะฝังติดตัวไปจนถึงวัยเป็นผู้ใหญ่

เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีในช่วงต้นของชีวิตอย่างดีที่สุด จะเป็นอย่างไร?

เด็กที่ได้รับการดูแล อบรมเลี้ยงดูที่ดีนั้น จะทำให้มีการตอบสนองความต้องการทางกาย ทางใจ และทางสังคม ด้วยความรัก ความอบอุ่น อย่างเพียงพอ และเหมาะสมสำหรับสิ่งที่เขาควรจะได้รับ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่า ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างรู้สึกมั่นใจ ภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ซึ่งทำให้เด็กคนนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

พ่อแม่และผู้กครอง มีความสำคัญแค่ไหนต่อชีวิตลูก?

 พ่อแม่และผู้ปกครอง ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อลูกหรือบุตรหลานของท่าน นอกเหนือจากความรักความอบอุ่นที่จะต้องมีให้ลูกแล้ว โดยหน้าที่สำคัญ ของ พ่อแม่และผู้ปกครองที่มีต่อลูก ก็คือทำให้เกิดความผูกพัน และมีปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพให้แก่กัน มีดังนี้

  • การที่รู้จักลูกหรือบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดี โดยจะต้องรู้ว่าลูกเรามีพื้นอารมณ์ เป็นแบบไหน ชอบ – ไม่ชอบ อะไร สิ่งใดมีผลต่ออารมณ์ของลูกโดยตรง
  • มีสามารถเชื่อมโยงผูกพันทางอารมณ์กับลูก มีการสัมผัสทางกายใกล้ชิดลูกอยู่อย่างเสมอ
  • ตอบโต้หรือตอบสนองทางอารมณ์ของลูกหลานอย่างเหมาะสม โดยรู้จักการสื่อสารเชิงบวกกับลูก เพื่อให้ลูกรู้สึกดีต่อตนเอง
  • สามารถเป็นที่พึ่งทางจิตใจของลูก หลาน เมื่อพวกเขาต้องการ

ทำอย่างไรจึงจะเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีคุณภาพได้

พ่อแม่และผู้เลี้ยงดู ควรจะต้องมีเวลาที่มีคุณภาพกับลูก หลาน ของท่านอยู่เสมอ   แต่ด้วยปัจจุบัน ด้วยความจำเป็นของสภาพสังคม เราควรใช้เวลาที่มีจำกัดให้เป็นเวลาที่มีคุณค่า ดังนั้นพ่อแม่ยุคใหม่ควรเรียนรู้ที่จะเป็น “พ่อแม่ที่รับฟังลูก” รับฟังลูกโดยเข้าใจ ไม่ตัดสิน มีเวลาถ่ายทอดเรื่องราวกับลูกและให้โอกาสลูก สำหรับเรียนรู้ ฝึกฝนสิ่งต่างๆ แบบไม่เร่งรัด กดดันลูก ส่งเสริมให้ลูกมีโอกาสช่วยเหลือตนเองเป็น   ตามวัยเด็กที่มีโอกาสได้ลองทำอะไรด้วยตนเอง จะทำให้เขาสามารถพัฒนาการทักษะต่างๆ พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งสิ่งสำคัญ คือ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นตนเองได้ในที่สุดให้รู้จักชีวิตที่มีกฎกติกา   พ่อแม่ ควรสอนให้ลูกได้รู้ว่าสิ่งใดทำได้ สิ่งใดไม่ควรทำ เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ กรอบ และ ขอบเขตของการใช้ชีวิตทั้งในบ้าน และในสังคม เช่น

  • จำเป็นจะต้องสร้างกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันในบ้าน การกินอยู่หลับนอนให้เป็นเวลา มีกฎกติกาของการเล่นเกมและการดูโทรทัศน์หรือเล่นโทรศัพท์
  • ให้เขาได้รับผิดชอบต่อหน้าที่ส่วนรวมในบ้าน เช่น จัดโต๊ะกินข้าว นำขยะไปทิ้ง ปิดประตูรั้วก่อนค่ำ
  • รู้จักระเบียบของสังคมเป็นอย่างดี เช่น การเข้าคิว ต่อแถว การข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลาย ทิ้งขยะในที่เหมาะสมไม่ทิ้งเกลื่อนกลาด

ข้อคิดดี ๆ สำหรับพ่อแม่ที่ดีมีอะไรบ้าง

การเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาได้ เพียงการให้ความรักอย่างเดียวนั้นไม่อาจเพียงพอที่จะเลี้ยงลูกได้ประสบความสำเร็จ ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต หากเด็กได้ยินคนอื่นพูดตัวเองบ่อยๆ ไม่ว่าเป็นเป็นด้านที่ดีหรือไม่ดี ในที่สุดเขาจะเชื่อว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆคำพูดมีพลังต่อเด็กเป็นอย่างมาก คำพูดดีดีจากพ่อแม่คนใกล้ชิด ย่อมส่งผลต่อเด็กโดยตรง 

 

พ่อแม่และผู้เลี้ยงดู ควรมีความสามารถที่จะสอนให้เขาได้เรียนรู้กการใช้ชีวิตที่ดี มีเวลาให้พวกเขาบ้าง อบรมสั่งสอนด้วยหัวใจ เพราะเด็กเหมือนต้นไม้ ค่อย ๆ เติบโตขึ้นไปในทุก ๆ วัน โดยพ่อแม่เปรียบเสมือนคนให้ปุ๋ย หากให้ปุ๋ยดีแล้วนั้นผลที่ได้ก็ย่อมสวยและงดงามเป็นอย่างแน่แท้

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

หรือ ที่นี่

Default