โรคเกี่ยวกับปอด

โรคเกี่ยวกับปอด

โรคเกี่ยวกับปอด Lung disease

ความอันตรายที่เกิดกับอวัยวะปอด Lung disease ของคนเรานั้น โรคที่อาจเรียกได้ว่าหากเกิดแล้วจะเป็นอันตรายอย่างมาก ก็คือโรคปอดอักเสบ หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า อาการปอดบวม ซึ่งโรคนี้เป็นการอักเสบของเนื้อปอดที่มักจะพบได้บ่อย โดยเฉพาะปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ ซึ่งในบางครั้งการติดเชื้ออาจจะถึงขั้นรุนแรงและทำให้ผู้ป่วยนั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจึงควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค โดยบทความนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับโรคชนิดนี้กันว่ามีสาเหตุและการรักษาเป็นอย่างไร

Lung disease สาเหตุของการเกิดโรค คืออะไร?

สามารถเกิดได้จาก 3 สาเหตุ คือ

 • จากการติดเชื้อ หรือที่เรียกกันว่า ปอดบวม

สามารถพบสาเหตุนี้ได้บ่อยที่สุดของในบรรดาสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคได้ทั้งหมด เชื้อโรคจะทำการเข้าสู่ปอด และจะก่อให้เกิดถุงลมของปอดและเนื้อเยื่อโดยรอบ ๆเกิดการอักเสบขึ้น ได้แก่ เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา เป็นต้น ซึ่งเชื้อที่พบมักจะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มช่วงอายุ และสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นตัวการการเกิดโรค 

 • ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ 

เป็นผลมาจากการที่เราได้ทำการหายใจเอาผลพิษทางอาการเข้าไปในปอด 

คนที่มีการแพ้ภูมิตัวเอง หรือ ภูมิต้านทานต่ำ ได้แก่

 • ผู้ป่วยโรค SLE
 • ทารกที่มีภาวะคลอดอกมาก่อนกำหนด ทารกแฝด เด็กที่มีอาการของการขาดสารอาหาร
 • ผู้สูงอายุ 
 • ป่วยพิษสุราเรื้อรัง
 • เป็นโรคเอดส์
 • เป็นโรคเบาหวาน
 • กินยา Steroid เป็นเวลานาน

หากมีอาการของโรค สามารถสังเกตได้ ดังนี้

 • ไอ หรือ มีเสมหะ
 • มีไข้สูง และอาจจะตัวร้อนตลอดเวลาหรือหนาวสั่น
 • หายใจค่อนข้างลำบาก หรือ หายใจหอบเร็ว
 • เจ็บแปล๊บหน้าอกเวลาหายใจเข้า 
 • ไอแรงร้าวไปที่หัวไหล่หรือสีข้าง

ภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้

 • การติดเชื้อในกระแสเลือด 
 • การหายใจล้มเหลว 
 • ภาวะน้ำคั่งในช่องเยื่อหุ้มปอด 
 • มีฝีในปอด

การป้องกันการเกิดโรค

 • เข้ารับารฉีดวัคซีนป้องกันเฉพาะโรค 
 • ควรล้างมือเป็นประจำ เพื่อป้องกันการเอาสารที่จะสามารถก่อโรคได้เข้าสู่ร่างกาย
 • รักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • พักผ่อนให้เพียงพอต่อวัน 8-12ชั่วโมง จะดีที่สุด

 

การวินิจฉัยโรค

แพทย์วินิจฉัยได้โดยการซักประวัติและสอบถามอาการของผู้ป่วยว่ามีความเป็นมาอย่างไร ร่วมไปกับการตรวจร่างกาย โดยนอกเหนือจากนี้ ยังมีการตรวจเพิ่มเติมโดยใช้วิธีต่าง ๆ ดังนี้ 

 • ตรวจนับเม็ดเลือดขาวในเลือด เพื่อดูว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ แต่ยังไม่สามารถแยกชนิดของเชื้อโรคได้อย่างแน่นอน
 • ตรวจวัดออกซิเจนในเลือด เพื่อดูว่าประสิทธิภาพของปอดในการลำเลียงออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดว่าลดลงหรือไม่
 • ตรวจ เพาะเชื้อจากเสมหะและเลือด เพื่อหาชนิดเชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค
 • ภาพรังสีทรวงอก จำเป็นต้องทำเพื่อยืนยันการวินิจฉัยและประเมินภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ
 • คัดกรองไข้หวัดใหญ่ กรณีสงสัย
 • ทำ ซีทีสแกน

ระยะเวลาในการฟักตัวของโรคปอดอักเสบ

ระยะเวลาฝักตตัวของโรคชนิดนี้นั้น อาจจะสั้นแค่เพียง 1-3 วัน หรืออาจจะนานจนถึงระยะเวลา 1-4 สัปดาห์ โดยขึ้นอยู่กับบุคคล

การรักษานั้นสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

การรักษาแบบเฉพาะ

 • โดยในรายที่เป็นโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสนั้นไม่มียารักษาที่เฉพาะ 
 • รายที่เป็นโรคนี้จากการติดเชื้อแบคทีเรีย ผู้ป่วยควรที่จะได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะอย่างรวดเร็วที่สุด

 

การรักษาแบบทั่วไป

 • ให้สารน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการ ณ ตอนนั้น และแนะนำผู้ป่วยให้ดื่มน้ำเปล่าที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการต่อวัน จะอยู่ที่ 8-12แก้วต่อวัน
 • ใช้ยาขยายหลอดลมในรายที่มีหลอดลมตีบร่วมด้วย
 • ให้ออกซิเจนในรายที่มีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำกว่ามาตรฐาน
 • ใช้เครื่องพยุงการหายใจ แต่ในกรณีนี้จะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะเกิดระบบหายใจล้มเหลวหรือหยุดหายใจ
 • ทำกายภาพบำบัดทรวงอก เพื่อช่วยให้เสมหะที่มีตกค้างอยู่ในปอดและหลอดลมออกจากร่างกาย

 

โดยหากรู้อย่างนี้แล้ว คุณควรจะระวังไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ อย่าให้อวัยวะปอดของคุณเสี่ยงที่เป็นโรคนี้โดยเด็ดขาด เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และชีวิตที่ยืนยาวของตัวคุณเอง

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

Default