เรียนรู้เรื่องการทำรายการอาหาร

เรียนรู้เรื่องการทำรายการอาหาร

เรียนรู้เรื่องการทำรายการอาหาร Menu

 

รายการอาหาร Menu หรือ เมนู เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากต่อปริมาณการขายในปัจจุบัน เทคนิคการโฆษณาเพื่อเรียกประชาชนให้เข้ามาใช้บริการของอุตสาหกรรมการสิ่งที่จะดึงดูดความ บริการมีมากมายหลายวิธี แต่เมื่อผู้ ใช้บริการเข้าไปในอุตสาหกรรมแล้วสนใจของผู้ใช้บริการคือ รายการอาหาร ก่อน ที่อุตสาหกรรม จะเปิดทำการบริการให้ประชาชนผู้บริหารและ นักวางแผนอื่น ๆ ต้องวางแนวนโยบายเกี่ยวกับชนิดของ อาหารที่มีในรายการอาหาร ซึ่งจะมีผลต่อร าคาของการขาย ณะหรือกลุ่ม หรือประเภทของผู้ใช้บริการ ความชำนาญงานของพนักงานที่ต้องมีในอุดสาหกรรม และอื่น ๆ สิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน แต่จุดเรีมต้นของการบริการอาหารอยู่ที่รายการอาหาร

 

องค์ประกอบที่ในการวางแผนเกี่ยวกับรายการอาหาร Menu เพื่อจูงใจผู้ใช้บริการ

 

ประกอบด้วย ดังนี้

 

  1. ง่ายต่อการอ่าน (Easy of Reading) รายการอาหารที่ระบุชนิดของอาหารที่ให้บริการในอุตสาหกรรมต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ยกเว้น อุดสาห กรรม การ บริการที่ นอกนั้นควรใช้ภาษาไทย ดำเนินงานโดยชาวต่างประเทศ และบริการชาวต่างประเทศเท่านั้นหรือภาษาอังกฤษ ในกรณีของอาหารที่เป็นภาษาอื่น ก็อาจแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแบบกระทัดรัดให้เข้าใจได้
  2. ความสะอาด (Cleanliness) รายการอาหารที่ให้ผู้ใช้บริการเลือกชนิดของอาหารที่ต้องการ ควรต้องสะอาด การใช้กระดาษแข็งที่เคลือบด้วยพลาสติกจะช่วยให้ลักษณะของรายการอาหารดีขึ้น สามารถทำความสะอาดไต้ง่าย โดยใช้ผ้าเช็ดสิ่งสกปรกออกและคงทนถาวร ถ้ารายการอาหารชำรุดหรือสกปรกมากก็ควรทิ้ง แล้วหาใบใหม่มาแทน
  3. ขนาดของรายการอาหาร (Size of Menu) อุตสาหกรรมการบริการแต่ละแห่งจะเลือกขนาดตามความเหมาะสม ซึ่งอาจใช้ขนาดใหญ่มาก หรือเล็กแค่ผ่ามือโดยทั่วไปรายการอาหารที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และเหมาะสำหรับการบริการอาหาร แต่ให้แน่ใจว่ามีพื้นที่มากพอที่จะใส่รายการของอาหารทั้งหมดที่มีให้บริการ และเหมาะสมสำหรับการรับประทานอาหารที่หรูหรา ดังนั้นจึงควรเลือกขนาดให้พอเหมาะกับอุตสาหกรรมของตน
  4. ขนาดของตัวหนังสือ (Size of Print) ปัจจุบันงานด้านการพิมพ์มีการขยายตัวขึ้นมาก และได้ประดิษฐ์ตัวหนังสือ ตัวพิมพ์ให้ดูสวยงาม ซึ่งมีหลายรูปแบบ และขนาดต่างๆกันออกไป หัวเรื่องในรายการอาหารอาจเลือกใช้ตัวขนาดใหญ่และรายละเอียดภายในใช้ตัวเล็กลง อย่างไรก็ตาม พยายามเลือกตัวหนังสือที่แสดงออกในรายการอาหารให้ง่ายต่อการอ่าน และดึงดูดความสนใจของผู้อ่านด้วย
  5. 5.รูปสี (Color Photographs) อุตสาหกรรมการบริการบางแห่งยอม ลงทุนพิมพ์รูปสีของอาหารแต่ละรายการลงในรายการอาหาร วิธีการเช่นนี้ เป็นความคิดที่ดี โดยเฉพาะถ้ารูปสีที่พิมพ์ใส่ในรายการ เป็นรูปที่สวย จะช่วยเรียกน้ำย่อยและดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการมากขึ้น
  1. ลักษณะแหวกแนว (Gimmick Menus) อุตสาหกรรมการบริการบางแห่งจัดทำรูปแบบของรายการอาหารให้แปลกตาออกไป หรือเขียนรายการอาหารลง ตริสต์มาส หรือรายการอาหารเย็นรูปกระทงในวันลอยกระทงในกระดาษที่ทำเป็นรูปหน้ากาก และให้เป็นของชำร่วยสำหรับเด็กที่มาใช้บริการ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ และเป็นการโฆษณาอุตสาหกรรมการบริการไปด้วยในเวลาเดียวกัน

 

จำนวนของแผ่นรายการอาหาร (Number of Menus)

 

จำนวนของรายการอาหารที่จำเป็นต้องมีอยู่ในอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับชนิดของการบริการ และชนิดของรายการอาหาร เช่น อุตสาหกรรมการบริการขนาดใหญ่ อาจใช้รายการอาหารที่สวยงาม หรูหราและราคาแพง ถ้าเป็นคอฟพี่ช็อป มักใช้รายการอาหารที่ทำจากกระดาษเคลือบด้วยพลาสติก ซึ่งราคาถูก แต่ถ้า Fast-food Service มักเขียนรายการอาหารพร้อมทั้งราคาติดเอาไว้ที่ข้างฝา เพื่อให้ผู้ใช้บริการมองเห็นได้ง่าย และให้ความรวดเร็วกับการบริการ

 

การอ่านของผู้ ใช้บริการ เช่น อาหารเรียกน้ำย่อย ควรวางไว้ที่ตำแหน่ง 1อาหารหลักไว้ที่ตำแหน่ง 2 ของหวานต่าง ๆไว้ที่ตำแหน่ง 3 และตำแหน่งที่ 4 ระบุ เครื่องดื่มน้ำอัดลม การจัดวางอาหารใน ราย การ อาหาร ขึ้น กับความเหมาะ สม ของแต่ละอุตสาหกรรม แต่ชนิดของอาหารที่ต้องการเน้นไนการขาย หรือเป็นอาหารที่จะให้ผลกำไรก็ควรจัดวางไว้ในตำแหน่งที่ 1 และ 2 เพื่อผู้ใช้บริการจะได้อ่านก่อนรายการอื่น ๆ เนื่องจากผู้ ใช้บริการส่วนมากมักไม่เสียเวลากับการอ่านรายการอาหารอย่างละเอียดถี่ถ้วนหรืออ่านทุกรายการ

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

Default