วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
สุขภาพ

วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ national anti cancer day วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ national anti cancer day ที่จัดตั้งโดยหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ national anti cancer day สำคัญอย่างไร               หลายคนอาจจะทราบกันดีว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งนั้นมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรมหรือโรคมะเร็งที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่หลายคนกลัวและพยายามหลีกเลี่ยง โรคมะเร็งที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั้น แท้จริงแล้วมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น นั่นแสดงว่าสาเหตุที่คนในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นโรคมะเร็ง มาจากสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งสิ้น…